Store Assist – PDA

Met de Store Assist (PDA) zijn de volgende aspecten eenvoudig en snel uit te voeren:

Inkooporder aanmaken
Met de LogicTrade Store Assist, ofwel PDA, optimaliseert u goederenstromen in zowel de winkel als in het magazijn. Op de PDA kan eenvoudig en snel een inkooporder aangemaakt worden op de winkelvloer. U scant het artikel met de PDA en u geeft de aantallen in. Vervolgens wordt de inkooporder opgeslagen.

Prijskaarten afdrukken
Als een artikel gescand wordt met de PDA, kan er vervolgens het aantal prijskaarten en de lay-out ingegeven worden. Daarna worden de prijskaarten afgedrukt op de printer.

Inventariseren
Artikelen kunnen met de PDA eenvoudig geïnventariseerd worden door ze te scannen. Daarna wordt het aantal artikelen dat op voorraad zou moeten liggen uit het systeem gehaald. Als dit aantal niet klopt, dan kan dit eenvoudig gewijzigd worden op de PDA.

Binnenmelden, uitleveren en overboeken naar andere locaties
De PDA scant alle codes voor het binnenmelden, het uitleveren, overboeken etc. en verwerkt dit automatisch met de backoffice. Dit zorgt er voor dat er niets meer handmatig ingevoerd of verwerkt hoeft te worden. Daarmee worden fouten geminimaliseerd.

Alle handelingen die u uitvoert met de PDA worden automatisch direct in de backoffice verwerkt. Zo blijven uw artikelgegevens etc. altijd realtime up-to-date. Dit zorgt er voor dat de foutmarge geminimaliseerd wordt en daarnaast maakt het een aantal handmatige handelingen overbodig waardoor het u enorme tijdswinst oplevert. De PDA werkt snel en eenvoudig, waardoor het voor iedereen makkelijk te gebruiken is. Ook de workflow zal veel beter gaan verlopen met het gebruik van de Store Assist, ofwel PDA van LogicTrade. Door middel van barcodescanners worden al uw logistieke processen in goede banen geleid.

De voordelen van LogicTrade PDA:

  • Automatische verwerking in backoffice
  • Reducering van fouten door barcodescanner
  • Grote tijdswinst
  • PDA is snel en eenvoudig in gebruik