Voorraadadministratie

Een goede voorraadadministratie is onmisbaar voor ieder bedrijf dat met voorraad werkt. LogicTrade denkt met u mee door, aan de hand van software, uw voorraadadministratie als volgt te optimaliseren:

Overboeken, binnenmelden en uitleveren
Met de voorraadadministratie van LogicTrade heeft u onmisbare software in handen om het binnenmelden, uitleveren en overboeken naar andere locaties optimaal te laten verlopen. Alle handelingen worden daarbij direct verwerkt in de backoffice. Hierdoor zijn uw voorraadgegevens altijd realtime en up-to-date. Met de PDA van LogicTrade worden fouten geminimaliseerd. U scant hiermee alle codes voor het binnenmelden, uitleveren en overboeken, waarna de acties automatisch in de backoffice verwerkt worden. De PDA is speciaal ingericht voor voorraadadministratie.

Inventariseren
Ook inventariseren gaat op dezelfde gemakkelijke manier als het overboeken, binnenmelden en uitleveren; door artikelen te scannen met de PDA. Daarna wordt er bij de voorraadadministratie gekeken hoeveel artikelen er op voorraad zouden moeten liggen. Dit aantal kan eenvoudig aangepast worden met de PDA, wanneer het niet overeenkomt. Hierdoor is uw voorraadadministratie altijd up-to-date.

Prijskaarten afdrukken bij voorraadadministratie
De voorraadadministratie van LogicTrade houdt ook rekening met het afdrukken van prijskaarten. Als een artikel met de PDA gescand is, kunnen het aantal prijskaarten en de lay out daarvan worden ingesteld. Vervolgens worden de prijskaarten op de printer afgedrukt.

Uitleveren, binnenmelden en overboeken naar andere locaties
Bij de voorraadadministratie van LogicTrade scant u met de PDA de codes van artikelen voor het uitleveren, binnenmelden en overboeken. De PDA verwerkt dit zelf automatisch met de backoffice. Dit zorgt er voor dat fouten geminimaliseerd worden.

Inkooporder aanmaken
Optimaliseren van goederenstromen kan bij LogicTrade’s voorraadadministratie zowel in de winkel als in het magazijn. Met de PDA scant u het artikel en geeft de aantallen in, waarna de inkooporder opgeslagen wordt.

Voorraadadministratie stelt niets meer voor met de PDA van LogicTrade. Uw voorraadadministratie verloopt optimaal en de PDA is voor iedereen makkelijk te gebruiken.

Voordelen van de voorraadadministratie van LogicTrade zijn:

  • Snel en eenvoudig in gebruik
  • Door barcodescanner worden fouten gereduceerd
  • Voorraadadministratie levert u grote tijdswinst op
  • Automatische verwerking van handelingen in de backoffice